Jüri Gümnaasiumi tervisenõukogu tegevuskava

Tervisenõukogu tegevuskava 2018/2019

Tegevus

Sihtgrupp

Ajavahemik

Teostaja

Tervisenõukogu uute liikmete määramine ja kinnitamine

TN tööst huvitatud

September

Tervisenõukogu

Siseterviseraja planeerimine

Kogu koolipere

September-detsember

Tervisenõukogu/Nele Pilman

Vaimse tervise kuu

Kogu koolipere

Oktoober

Tervisenõukogu/Olesja Aau

Salatikonkurss

1.-12. klassid, koolitöötajad, lastevanemad

22.11.2018

Tervisenõukogu

Spordivahetunnid võimlas

1.-5. klassid

Terve õppeaasta

Üllar Kerde ja kehalise kasvatuse õpetajad

Tervisestendi kujundamine ja info vahetamine

Kogu koolipere

Terve õppeaasta

Tervisenõukogu määratud liikmed

KEAT

6.-8. klassid

 

Külli Liiv, Vilve Mill, tervishoiutöötajad

Südamenädal

Kogu koolipere

Aprill 2018

Tervisenõukogu

Ohutuspäev

9. klassid

Mai 2019

Tervisenõukogu/Nele Pilman, Maire Reest

Liikumisvahetunnid

1.-3. klassid

Terve õppeaasta

Tervisenõukogu/õpilastest mängujuhid

Loengud riskikäitumisest ja küberkiusamisest

7.-9. klassid

Terve õppeaasta

Loenguid viivad läbi kutsutud eksperdid

Vitamiinipäevad

Kogu koolipere

Aasta jooksul

Tervisenõukogu/söökla

Rattasõidu kiivrite kontroll

Rattaga kooli sõitvad õpilased ja õpetajad

Mai 2019

Tervisenõukogu

Käimispäev „Käime koos“

Rae Valla pered

Mai 2019

Tervisenõukogu