Jüri Gümnaasiumi tervisenõukogu

Jüri Gümnaasiumi tervisenõukogu koosseis
Nele Pilman
Nõukogu esimees, juhtkonna esindaja
Üllar Kerde
Kehalise kasvatuse õpetajate esindaja
Evelyn Esajas
Söökla juhataja
Theresa Zielinski
Kooli tervishoiutöötaja
Inna Erik
Õpetajate esindaja ja lastevanemate esindaja
Külli Liiv
Õpetajate esindaja, KEAT juhendaja
Annelore Hirschon Sotsiaalpedagoog
Vilve Mill KEAT juhendaja
Olesja Aau Psühholoog
Markus Mittal Õpilaste esindaja
Berit Arunurm Õpilaste esindaja
Karin Möllits Lastevanemate esindaja
Annika Mõttus Lastevanemate esindaja
Marju Randlepp Vallavalitsuse esindaja