Jüri Gümnaasium - Täna parem kui eile

VISIOON

Kõik Jüri Gümnaasiumi õpilased, töötajad ja lapsevanemad on veendunud, et oma kool on parim ja panustavad selle heaks. 

MISSIOON

Jüri Gümnaasium on õppeasutus, kus õpilasel on võimalik kujuneda elus edukalt toimetulevaks isiksuseks.

VÄÄRTUSED, MILLEST LÄHTUME

AUSUS JA HOOLIVUS

 • Lugupidamine
 • Märkamine
 • Abivalmidus
 • Koostöötahe
 • Sõnapidamine
 • Õiglus

 ISESEISVUS JA VASTUTUS

 • Õppimistahe
 • Töökus
 • Enesearendamine
 • Aja planeerimine
 • Terved eluviisid

LOOVUS JA AKTIIVSUS

 • Algatusvõime
 • Edasipüüdlikkus
 • Innovaatilisus
 • Ettevõtlikkus