Jüri Gümnaasium - koolitussõbralik organisatsioon

Harjumaa aasta koolitussõbralikem kool 2016

 

18. oktoobril tunnustas Harju maavanem Tallinna Raekojas täiskasvanud õppija nädala (TÕN) raames Harjumaa 2016. aasta tublimaid täiskasvanud õppijaid. Harjumaa aasta koolitussõbraliku kooli tiitli pälvis Jüri Gümnaasium.

Aasta koolitussõbralik organisatsioon on organisatsioon:

  • kus toimub järjepidev ja süstemaatiline personali arengu toetamine ja koolitamine;
  • kus töötajate enesetäiendamine (sh tasemehariduse omandamine) on oodatud;
  • kus ettevõtte prioriteetide hulgas on töötajate arengu toetamine ning ettevõtte tegevuses (juhtimises) arvestatakse ning  hinnatakse töötajate soove ja hoiakut õppida midagi uut;
  • kus on välja töötatud ja rakendatud personalipoliitika, sh. töötajate väljaõppe, täiendõppe või uute töötajate juhendamise põhimõtted;
  • kus organisatsioon näitab üles sotsiaalset vastutust piirkonnas õppekeskkonna loomisel, tehes koostööd teiste ettevõtete ja sotsiaalsete partneritega.