Infot 2017/2018. õppeaasta kohta

2017/2018. õppeaasta koolivaheajad on järgmised:

 • sügisvaheaeg 21. oktoober 2017 kuni 29. oktoober 2017;
 • talvevaheaeg 23. detsember 2017 kuni 3. jaanuar 2018;
 • talvevaheaeg 24. veebruar 2018 kuni 4. märts 2018;
 • kevadvaheaeg 21. aprill 2018 kuni 1. mai 2018;
 • suvevaheaeg (v.a lõpuklassid) 9. juuni 2018 kuni 31. august 2018.

 

Põhikool

Põhikoolis jätkame kolme trimestriga, õppetunnid algavad hommikuti kell 8.05.

2017/2018. õppeaasta trimestrite ajad:

 • I trimester 1. september 2017 kuni 24. november 2017 (56 koolipäeva);
 • II trimester 27. november 2017 kuni 9. märts 2018 (62 koolipäeva);
 • III trimester 12. märts 2018 kuni 8. juuni 2018 (57 koolipäeva).

1. klassides ja I kooliastme väikeklassides on sõnaline hindamine ja kokkuvõtvad sõnalised hinnangud pannakse kaks korda õppeaastas. Ülejäänud põhikooli klassides toimib numbriline hindamine ja kokkuvõttev numbriline hinne pannakse iga trimestri lõpus. Kui individuaalse õppekava alusel õppivat õpilast hinnatakse sõnaliste hinnangutega, siis kokkuvõttev hinnang antakse iga trimestri lõpus.

 

Gümnaasium

Gümnaasiumis jätkame kolme trimestriga kursuste süsteemis, õppetunnid algavad hommikuti kell 8.30. Õppetunni pikkus on 75 minutit, ühes kursuses on 21 õppetundi. Ühes koolipäevas on maksimaalselt viis õppetundi. Kokkuvõttev hindamine toimub kursusepõhiselt.

2017/2018. õppeaasta gümnaasiumiastme trimestrite ajad ja õppekorraldus on järgmised:

10.–11. klassid

            I trimester 1. september 2017 kuni 24. november 2017 (56 koolipäeva) sh:

 • õppetöö 1. september 2017 kuni 10. november 2017 (46 koolipäeva);
 • arvestused 13. november 2017 kuni 17. november 2017 (5 koolipäeva);
 • valikained 20. november 2017 kuni 24. november 2017 (5 koolipäeva);

            II trimester 27. november 2017 kuni 23. veebruar 2018 (57 koolipäeva) sh:

 • õppetöö 27. november 2017 – 9. veebruar 2018 (47 koolipäeva);
 • arvestused 12. veebruar 2018 kuni 16. veebruar 2018 (5 koolipäeva);
 • valikained 19. veebruar 2018 kuni 23. veebruar 2018 (5 koolipäeva);

III trimester 5. märts 2018 kuni 8. juuni 2018 (62 koolipäeva) sh:

 • õppetöö 5. märts 2018 kuni 18. mai 2018 (47 koolipäeva);
 • arvestused 21. mai 2018 kuni 25. mai 2018 (5 koolipäeva);
 • valikained 28. mai 2018 kuni 1. juuni 2018 (5 koolipäeva);
 • õppetöö 4. juuni 2018 kuni 8. juuni 2018 (5 projektipäeva).

12. klassid

 • I trimester 1. september 2017 kuni 24. november 2017 (56 koolipäeva);
 • II trimester 27. november 2017 kuni 23. veebruar 2018 (57 koolipäeva);
 • III trimester 5. märts 2018 kuni 8. juuni 2018 (62 koolipäeva).

 

Taotluste esitamisest

Alates uuest õppeaastast saab kõik taotlused esitada elektrooniliselt läbi vastavate keskkondade https://iseteenindus.rae.ee ja https://piksel.ee/spoku/rae.

Täpsem info kooli kodulehel Üldinfo/Taotlused alates 26. juunist 2017.

 

Koolivorm ja koolimüts (tekkel)

Jüri Gümnaasiumi koolivormi kandmise traditsioon sai alguse 2010/2011. õppeaastal. Kuigi koolivormi kandmine pole koolis kohustuslik, oleme veendunud, et see aitab luua ja hoida oma kooli tunnet. Koolivormi näidistega saab tutvuda aadressil  http://www.jyri.edu.ee/sites/default/files/old/static/files/014/koolivormi_tellimine_lisa1.pdf

 

Kutsume aktiivsemalt tellima ja kandma koolivormi ning koolimütsi. Koolivormi saab tellida kahel perioodil aastas: kevadel aprillist juunini ja sügisel augustist oktoobrini. Täpsem info koolivormi ja koolimütsi tellimise kohta on leitav kooli veebilehelt http://koolivorm.norrison.ee/156-jyri-gumnaasium

Tellimisperioodid 2017. aastal:

 • 27.04.2017 - 26.06.2017 tellimused saate kätte koolist alates 28.08.
 • 27.08.2017 - 20.09.2017 tellimused saate kätte koolist alates 08.11.

  Lisaküsimused:  huvijuht, tel 6 224 206, huvijuht@jyri.edu.ee

   

  Õpikute ja töövihikute väljastamine 2017/2018. õppeaastaks

14. august

9.00 - 15.00

2. klass

15. august

9.00 - 15.00

3. klass

16. august

9.00 - 15.00

4. klass

17. august

9.00 - 15.00

5. klass

18. august

9.00 - 15.00

6. klass

22. august

9.00 - 15.00

7. klass

23. august

9.00 - 15.00

8. klass

24. august

9.00 - 15.00

9. klass

29. august

9.00 - 15.00

10. klass

30. august

9.00 - 15.00

11. klass

31. august

9.00 - 15.00

12. klass

 

 

1. klassile annab õpikud, töövihikud ja tööraamatud klassiõpetaja esimesel koolinädalal.

1.-9. klasside õpilastele on õpikud ja töövihikud tasuta.

10.-12. klasside õpilastele on õpikud tasuta, töövihikute eest esitatakse arved. Töövihikute hinnad on tutvumiseks kooli kodulehel.

 

Õpikute laenutamine toimub ainult õpilaspileti või isikut tõendava dokumendi alusel.

Õpikute ja töövihikute kättesaamisel kontrollida nende korrasolekut, pretensioonid esitada õpikukogu töötajale hiljemalt nädala jooksul.

Palume õpikute ja töövihikute väljastamise ajakavast täpselt kinni pidada! Ajakava väliselt teenindatakse ainult järjekorra puudumisel.

Lisainfo:  622 4214 või opperaamatukogu@jyri.edu.ee

 

Õppeaasta 2017/2018 avaaktus

Järgmise õppeaasta avaaktused toimuvad reedel, 1. septembril 2017. Täpsem info kooli kodulehel alates 21. augustist.