Lõpueksamid 2017/2018

Põhikooli lõpueksamid

1. Eesti keel: 1.juuni 2018

2. Matemaatika: 8. juuni 2018

3. Valikaine: 13. juuni 2018

4. Valikeksam inglise ja vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13. juuni 2018
Põhikoolilõpetaja teatab kooli juhtkonnale 1. veebruariks õppeaine, milles ta soovib sooritada valikeksami.
 
 

Gümnaasiumi lõpueksamid

1. Eesti keel: 16. aprill 2018

2. Inglise keel kirjalik: 4. mai 2018

3. Inglise keel suuline: 7.-9. mai 2018

4. Matemaatika: 25. mai 2018

5. Koolieksam: 12. juuni 2018

Gümnaasiumi riigieksameid saavad sooritada vaid eksami toimumise aasta 20. jaanuariks registreeritud eksaminandid.

Võõrkeele riigieksami saab õpilane valida saksa, inglise, prantsuse, vene keele eksamite vahel. Prantsuse, saksa ja vene keele riigieksamitena saab õpilane sooritada rahvusvahelised eksamid ning valida B1- või B2-taseme eksami. Rahvusvaheliste võõrkeeleeksamite ajad Innove kodulehel.