Jüri Gümnaasium on partnerkooliks Tallinna Ülikooli Haridusinnovatsiooni keskusele

pilt

Partnerkooliks olemine annab meile võimaluse

  • koostöös ülikooliga katsetada (ja välja töötada)  uusi õppevahendeid ja –meetodeid;
  • ühineda koolide võrgustikuga, mis teeb omavahel koostööd ja jagab kogemusi;
  • koolijuhtidel osaleda juhtidele suunatud arendusseminaridel;
  • koolide vajaduste hindamiseks ja sellest tulenevalt osalemiseks õppe- ja arendustööga seotud projektides;
  • õpetajatel osaleda täiendkoolitustel;
  • rääkida kaasa ülikooli õpetajakoolituse arendamisel;
  • tugiprogrammi õpetajatele, kes soovivad olla mentoriteks õpetajakoolituse üliõpilastele.