II trimestri info

Üldinfo

Kodutööde vabad nädal:

16.-20. märts (teemanädal)

Koolivaheajad:

24. veebruar - 1. märts

II trimestri lõpp:

6. märts

Jalgratturi koolitus

Alates 14. jaanuarist toimuvad teisipäeviti jalgratturi koolituse teooriatuunid järgmise ajakava järgi (koolitust viivad läbi OÜ Autosõit koolitajad); aprilli lõpus toimub teooriaeksam:

1. tund - 3.c klass (Õ309), 3.g klass (Õ216);

2. tund - 3.d,d1,v,5.l klassid (A258), 3.e klass (Õ308);

3. tund - 3.a klass (A431), 3.b klass (A427).

Mais toimuvad sõidutunnid ja sõidueksam.

 

Selle õppeaasta üleriigiline kodu-uurimistööde teema on "Meie kandi keel ja kombed": uuri enda või sugulaste kodukandis vähem või rohkem levinud sõnu, vahvaid ütlemisi, tähtpäevade pühitsemise kombeid, peretraditsioone ja muud, mis on seotud üldteemaga.

Üritused

Aeg Kellele Koht Üritus Vastutaja
27.-31.jaanuar 1-12. klassid  Erinevad ruumid koolis Kunsti,- muusika- ja teatrinädal Waba(n)dus Elisa Rannala

28. jaanuar

14.15-15.00

Pikapäevarühm Huvialakooli saal Huvialakooli kontsert pikapäevarühmale

Kaidi Merzin

Jüri Järvik

30. jaanuar

11.00-14.15

1. klasside ja 2. klasside esindus Saku Gümnaasium Võistlus "Nuputamist nupukaile"

Mirjel Reinumägi

Carolin Kaubi

31. jaanuar Võistlevad pered   Malepere võistlus Tiina Raud
10.-14. veebruar 1-12. klassid   Stiilinädal, sõbrapäeva tähistamine Elisa Rannala

11. veebruar

11.10-13.00

3. klassid

Aula Õpilaskonverents Heidy Siirak

12. veebruar

9.00-10.30

4. klassid Aula Õpilaskonverents Kristin Uuemäe
20. veebruar 1-2. klassid Pallihall EV ball Elisa Rannala, Linda Pihu
21. veebruar 12.00 3.-12. klassid Pallihall EV aktus Kriste Kald

2. märts

1.-5. klassid   e-õppepäev Anne Kloren

16. märts

10.00-10.40

1. klassid Aula Emakeelepäeva üritus: teatrietendus "Näed, see seal" (Lepatriinu Teater) Anne Kloren
16.-20. märts 1.-5. klassid   Teemanädal Anne Kloren
26. märts 13.00 4.-5. klassid Aula Seminar "Kuidas saada Youtuberiks" Kriste Kald

15. aprill

9.00-10.30

5. klassid Aula Õpilaskonverents

Mari Freimann

Pille Raudam

 

Väljasõidud

Aeg Kellele Koht Üritus ja eesmärk Vastutaja

27. jaanuar

9.30-12.00

4.c klass Eesti Rahvusraamatukogu Teematund "Pildi vestlus tekstiga": õppida märkama ning ise looma seost illustratsiooni ja teksti vahel Kristin Uuemäe

28. jaanuar

10.15-13.00

1.d klass Eesti Tervishoiumuuseum Õppeprogramm "Nägemata nähtud maailm": erinevate meelte vajalikkus Sigre Leht

28. jaanuar

11.15-13.35

3.d klass Assaku Päästekomando Tuleohutusprogramm "Päästjatel külas": teadmised tuleohutusest Heidy Siirak

29. jaanuar

11.15-13.40

3.e klass

3.v-5.l klass

Estonia pst 11, Tallinn Õppekäik Eesti Panga muuseumisse: teadmised rahast, õppeprogramm "Mis on raha?"

Monika Piil

Sandra Ausmees

30. jaanuar

11.15-13.00

3.g klass Assaku Päästekomando Tuleohutusprogramm "Päästjatel külas": teadmised tuleohutusest Karin Kask

3. veebruar

10.30-12.40

2.d klass Rae Kultuurikeskus Teatrietendus "Hunt kriimsilma talvetembud": kirjandusega tutvumine läbi näitekunsti Mirjel Reinumägi

4. veebruar

11.15-13.00

3.c klass Assaku Päästekomando Tuleohutusprogramm "Päästjatel külas": teadmised tuleohutusest Triin Tammistu

6. veebruar

11.15-15.30

3. klasside esindus Saue Gümnaasium Maakondlik 3. klasside õpioskuste ainevõistlus

Karin Kask

Triin Tammistu

3. veebruar

11.00-13.00

5.a klass Teater Estonia Õppekavast tulenev õppekäik: "Ka ooper kõlab tuttavalt" Helen Lagle

6. veebruar

11.15-13.30

3.a klass Assaku Päästekomando Tuleohutusprogramm "Päästjatel külas": teadmised tuleohutusest Terje Papp

7. veebruar

9.15-12.00

1.a klass Viimsi Vabaõhumuuseum Vanaaegne vastlatrall: vastlapäeva kombed Merke Kalinin

7. veebruar

10.00-12.00

5.e klass Ülemiste Veepuhastusjaam Õppekäik: tutvumine joogivee saamise tehnoloogiaga Rita Jõemets

11. veebruar

9.00-15.00

5.e klass

Niguliste Muuseum

Eesti Ajaloomuuseum

Eesti Lastekirjanduse Keskus

"Puust ja punaseks" koolipäev teemal "Päev ajalehetoimetajana": ajaloo, keele ja kirjanduse lõiming Rita Jõemets

13. veebruar

11.15-13.30

3.b klass Assaku Päästekomando Tuleohutusprogramm "Päästjatel külas": teadmised tuleohutusest Mirje Hagur

14. veebruar

10.00-12.45

1.c klass NUKU teater

Etendus "Röövel Hotzenplotz": lapsed õpivad etenduse kaudu, kuidas sõpruse, mängurõõmu ja huumori toel saab ületada kõikvõimalikud takistused; klassi ühtsustunde loomine

Kairi Keldo-Asi

18. veebruar

10.15-13.00

1.a klass

1.b klass

1.c klass

1.d klass

1.e klass

1.v klass

Mustamäe Keskus

Apollo Kino

Kino ühiskülastus "Sipsik": klassidevahelise koostöö edendamine, tutvumine Eesti lastekirjandusega

Merke Kalinin

Eleri Viikmäe

Kairi Keldo-Asi

Sigre Leht

Diana Tõnismäe

Regina Sulu

18. veebruar 11.00-13.45 5.b klass Rahvusooper Estonia Haridusprojekt "Aken orkestrimaailma": orkestripillide õppimine, käitumine teatris, riietus

Katrin Betlem

Krista Koppel

18. veebruar

11.15-13.30

3.e klass

3.v-5.l klass

Assaku Päästekomando Tuleohutusprogramm "Päästjatel külas": teadmised tuleohutusest

Monika Piil

Sandra Ausmees

19. veebruar

10.30-14.00

3.g klass Proto Avastuskeskus Tutvumine Avastuskeskuse eksponaatidega: klassi ühtsustunde tugevdamine Karin Kask

19. veebruar

9.00-15.00

4.g klass Pernova Loodusmaja Õppeprogramm "Mikroskoop ja rakk": loodusõpetuse teemade kinnistamine (JG Vilistlaskogu poolt toetatud projekt) Triin Kütt

4. märts

9.00-15.00

4.c Pernova Loodusmaja Õppeprogramm "Mikroskoop ja rakk": loodusõpetuse teemade kinnistamine (JG Vilistlaskogu poolt toetatud projekt) Kristin Uuemäe

4. märts

10.00-13.00

1.a klass NUKU teater Etendus "Miisu": teatris käitumise õppimine, etenduse sisu arutelu Merke Kalinin

13. märts

10.00-12.45

4.c klass Tallinn Teatrietendus "Canterville kummitus": maaimakirjandusega tutvumine läbi näitekunsti Kristin Uuemäe

20. märts

10.00-15.00

5.d klass NUKU teater Teatrisse!: koostööoskuse arendamine

Erika Piirmets

Liis Tagel

24. märts

9.00-12.00

1.b klass Tallinn Eesti Loodusmuuseumi külastus: loodusõpetuse tundides õpitu kinnistamine Eleri Viikmäe

8. aprill

9.00-15.15

4.a klass Pernova Loodusmaja Õppeprogramm "Mikroskoop ja rakk": loodusõpetuse teemade kinnistamine (JG Vilistlaskogu poolt toetatud projekt) Riina Remmel

27. aprill

10.30-13.30

3.a klass Teater Estonia Õppekavast tulenev õppekäik:"Orkestrimäng"

Katrin Betlem

Terje Papp