II-III trimestri info

Üldinfo

Järgmine koolivaheaeg:

22. - 28. aprill

Seoses klassiõpetuse valdkonna õpetajate õppereisiga Saaremaale on e-õppepäev kolmapäeval, 17. aprillil järgmistel klassidel:

1.b, 1.c, 1.d, 2.a, 2.b, 4.a, 4.c, 4.d, 5.a, 5.b, 5.c, 5.d, 5.e

Ülejäänud klassidel toimub õppetöö koolis tunniplaani järgi.

 

Jalgratturi koolitus (läbiviijaks MTÜ Liikluskasvatus koolitajad) - teooriatunnid lõpevad teooriaeksamiga 30. aprillil:

 

1. tund - 3.e klassis (A264) ja 3.g klassis (Õ417);

2. tund - 3.a klassis (A348) ja 3.d klassis (A426);

3. tund - 3.b klassis (A347) ja 3.c klassis (Õ214).

Platsisõit (õpilasel vajalik jalgratas ja kiiver; jalgratast saab vajadusel jagada sõbraga; kiivrit saab laenutada koolist):

2. mai:

 • 9.00-10.00       3.e
 • 10.00-11.00     3.c
 • 11.00-12.00     3.d

 

3. mai:

 • 9.00-10.00       3.a
 • 10.00-11.00     3.b
 • 11.00-12.00     3.g

Tänavasõit maikuu lõpus - ajakava täpsustamisel.

 

Sportlikud vahetunnid iga koolipäeva esimesel vahetunnil võimlas:

 

 • esmaspäeviti 1. klassid;
 • teisipäeviti 2. klassid;
 • kolmapäeviti 3. klassid;
 • neljapäeviti 4. klassid;
 • reedeti 5. klassid.

 

Väljasõidud

Aeg Kellele Koht Üritus ja eesmärk Vastutaja

14.-16. aprill

4.-5.v klass Stockholm Õppeekskursioon: koostöö tihendamine õpilaste ja nende vanematega, õpilaste sotsiaalsete oskuste arendamine Anu Grents

16. aprill

8.00-15.30

1.a klass Rakvere

Politseimuuseumi külastus

Teatrietendus

Diana Tõnismäe

Vilve Mill

16. aprill

8.05-18.00

3.-5. klasside Tarkade Klubi ja teadusringid ERM Õpilaste teadusfestival

Rita Jõemets

Margit Rohusaar

Pille Raudam

16. aprill

10.15-14.00

2.e klass Nukuteater Teatrietendus "Momo": etenduse analüüsimise õppimine Monika Piil

17. aprill

8.45-13.00

3.c klass Järveküla Kool Ingliskeelne laulu- ja tantsuvõistlus "English Action Song Competition": inglise keele ja esinemisoskuse arendamine läbi laulu ja tantsu Krstin Uuemäe

17. aprill

9.05-14.00

3.g klass Super Skypark Super Skyparki teaduskeskuse SkyLab külastus: teaduse ja tehnika saavutuste tundma õppimine Triin Kütt

12. aprill

9.30-12.30

3.c klass

 

Assaku Päästekomando Õpituba tuleohutusalaste teadmiste omandamiseks: tuleohutusalaste teadmiste kinnistamine, päästeametnike tööga tutvumine Kristin Uuemäe

30. aprill

9.00-13.00

5.e klass KUMU Kunstiprogramm "Mutrivõti": tutvumine erinevate lähenemisviisidega kunstuteostele Merke Kalinin

2. mai

10.00-15.00

4.d klass Aravete Saint-Gobain Eihtustooted ASi kuivsegude tehase külastus: tutvumine erinevate ametitega Tiina Soans

2. mai

10.10-13.45

2.c klass Tallinn-Harku Aeroloogiajaam Õppekäik: ilmajaama tööga tutvumine, loodusüpetuses õpitud ilma teema kinnistamine Triin Tammistu

3. mai

10.00-13.00

1.d klass Rae Kultuutikeskus Etendus "Sööbik ja Pisik": tutvumine bakterite maailmaga Mirjel Reinumägi

5. mai

10.00-11.30

5.a klass Põhja Spordikeskus Tallinnas Tallinna võimlemispeo ülevaatus Linda Pihu

7. mai

10.00-13.30

4.c klass KUMU Ingliskeelne programm "Anarhitekrtuur": õppesuunast tulenev õppekäik

Pille Raudam

Margit Rohusaar

Jelena Müller

9. mai

10.00-14.15

5.b klass NUKU Teater Etendus "Timm Thaler ehk müüdud naer": analüüsioskuse arendamine Eleri Viikmäe

10. mai

9.50-15.30

5.a klass Nukuteater Etendus "Timm Thaler ehk müüdud naer": analüüsioskuse arendamine (raamatu ja etenduse võrdlus) Linda Pihu

17. mai

9.15-13.45

3.c klass

3.g klass

Viru raba

Lahemaa

Võluv ja võrratu Viru raba: raba kui mõiste õppimine, raba tekke ja arengu tundma õppimine, rabas kasvavate taimede õppimine

Kristin Uuemär

Triin Kütt

17. mai

10.00-13.00

3.e klass Nukuteater Etendus "Momo": arutlemine väärtuste üle, lähedaste-sõprade tähtsustamine Liis Soppe

21.-22. mai

5.c klass Hiiumaa Lõpureis: Hiiumaa vaatamsiväärsustega tutvumine, ajaloos ja loodusõpetuses õpituga seose loomine Sigre Leht

23. mai

8.00-16.15

2.g klass Tartu Teaduskeskus AHHAA külastus: teaduse ja tehnika saavutuste tundma õppimine Karin Kask

24. mai

8.00-17.00

3.c klass Palamuse Päev Tootsi-aegset koolielamust: vana aja koolilaste koolipäeva kogemine läbi praktiliste tegevuste Kristin Uuemäe

24. mai

8.00-16.00

5.a klass

4.-5.v klass

Palamuse

Siimusti

Raamat "Kevade" radadel: tutvumine koolieluga üle saja aasta tagasi, tutvumine keraamikakoja tegevusega

Linda Pihu

Anu Grents

28. mai

9.15-13.00

5.c klass Tallinna Vanalinn Õppesuunast tulenev õppekäik: läbi laduse inglise keel Tallinna vanalinna vaatamisväärsuste tutvustamine; kuulamisoskuse arendamine

Esta Hio

Sirje Nurk

30. mai

9.45-15.00

1.c klass

1.d klass

Jaanioja käsitöötalu Võsul Programm "Kevadmuinasjutt": kokkuvõte lõppevast kooliaastast

Aili Leukmann

Mirjel Reinumägi

31. mai

8.35-15.50

2.c klass Kiviõli Õppeaasta lõpuüritus Kiviõli Seikluskeskuses: klassisiseste suhete tugevdamine Triin Tammistu

4. juuni

10.00-14.00

4.b klass Tallinn Sportlik päev Kuulsaali bowlingus: klassisiseste suhete parandamine Liidi Mehide

5. juuni

10.00-14.00

4.b klass Eesti Tervishoiu Muuseum Haridusprogramm "Minu muutuv mina": loodusõpetuse teema "Inimene" õpitulemuste kinnistamine Liidi Mehide
5.-6. juuni 5.b klass Toosikannu Puhkekeskus Klassi õppeaastat lõpetav üritus: klassisiseste suhete tugevdamine. Eleri Viikmäe

7. juuni

8.00-19.00

4.c klass

4.g klass

Prangli Klassiekskursioon: saare vaatamsiväärsustega tutvumine, klassides suhete tugevdamine

Pille Raudam

Mari Freimann

10. juuni

8.00-18.00

4.b klass Prangli saar Klassiekskursioon: õppeaasta lõpetamine hariva programmiga, klassisiseste suhete parandamine Liidi Mehide

Üritused

Aeg Kellele Koht Üritus Vastutaja
15. - 18. aprill Koolipere   Südamenädal Tervisenõukogu

 

30. aprill

9.00

1. klassid Aula Õpilaskonverents Eleri Troska
16. aprill 4. e klass   e-õppepäev Rita Jõemets
18. aprill 4.b klass Koduklass

Teemapäev

"Jüripäev ja lihavõtted"

Liidi Mehide
30. aprill 2. klassid Koduklassid Teemapäev "Raamat" Klassiõpetajad

2. mai

9.55-10.40

1. klassid Tunniplaani järgi Lasteaialapsed tundides: Võsukese lasteaia Kastanivõsude rühm Anne Kloren
3. mai 1.d klass Koduklass

Teemapäev:

Hügieen ja bakterite maailm

Mirjel Reinumägi
3. mai 1.c klass Koduklass

Teemapäev:

Eesti mäng

Aili Leukmann
3. mai 5. klassid

Gümnaasiumi auditoorium

Koduklassid

Teemapäev:

Tantsu võrra rikkam (linetantsu õppimine kevadballiks, töötoad)

Klassiõpetajad

Helen Lagle

3. mai

9.55-10.40

1. klassid Tunniplaani järgi Lasteaialapsed tundides: Võsukese lasteaia Pärnavõsude rühm Anne Kloren

6. mai

9.55-10.40

1. klassid Tunniplaani järgi Lasteaialapsed tundides: Õie lasteaed Anne Kloren

8. mai

9.55

3. klassid Koduklassid

Üleriigiline tasemetöö: eesti keel

Anne Kloren

9. mai

9.55-10.40

1. klassid Tunniplaani järgi Lasteaialapsed tundides: Võsukese lasteaia Männivõsude rühm Anne Kloren

10. mai

9.55-10.40

1. klassid Tunniplaani järgi Lasteaialapsed tundides: Võsukese lasteaia Kasevõsude rühm Anne Kloren
14.-16. mai 5. klassid Ing keele klassiruumid Iseseisev töö: Mida olen õppinud inglise keeles? Anne Kloren

15. mai

9.55

3. klassid Koduklassid Üleriigiline tasemetöö: matemaatika Anne Kloren
15. mai Kogu koolipere Pallihall

Kevadkontsert

Tänupäev

Maria Tiro, Ida Isabel Kert
16.mai 3.-5. klassid Pallihall Kevadball Helen Lagle, Ida Isabel Kert

17. mai

1.b klass

1.v klass

1.a klass

1.e klass

Tunniplaani järgi

Teemapäev:

Eesti loodus

Eleri Troska

Carolin Kaubi

Diana Tõnismäe

Kristiina Kasuk

24. mai 4.acdeg klassid Tunniplaani järgi

Teemapäev:

Eesti keele aasta

Klassiõpetajad

22. mai

9.55-10.40

1. klassid Tunniplaani järgi Lasteaialapsed tundides: Tõrukese lasteaed Anne Kloren

23. mai

9.55-10.40

1. klassid Tunniplaani järgi Lasteaialapsed tundides: Taaramäe lasteaed Anne Kloren

23.mai

12.10

1.-5. klassid Aula Mini-Playbox Erika Piirmets
4. juuni 3. klassid Koolimaja ümbrus

Teemapäev:

Tere, Suvi!

Klassiõpetajad