II trimestri info

Üldinfo

Kodutööde vabad nädal:

16.-20. märts (teemanädal)

Koolivaheajad:

24. veebruar - 1. märts

e-õppe päev

2. märts

II trimestri lõpp:

6. märts

Jalgratturi koolitus

Alates 14. jaanuarist toimuvad teisipäeviti jalgratturi koolituse teooriatuunid järgmise ajakava järgi (koolitust viivad läbi OÜ Autosõit koolitajad); aprilli lõpus toimub teooriaeksam:

1. tund - 3.c klass (Õ309), 3.g klass (Õ216);

2. tund - 3.d,d1,v,5.l klassid (A258), 3.e klass (Õ308);

3. tund - 3.a klass (A431), 3.b klass (A427).

Mais toimuvad sõidutunnid ja sõidueksam.

 

Selle õppeaasta üleriigiline kodu-uurimistööde teema on "Meie kandi keel ja kombed": uuri enda või sugulaste kodukandis vähem või rohkem levinud sõnu, vahvaid ütlemisi, tähtpäevade pühitsemise kombeid, peretraditsioone ja muud, mis on seotud üldteemaga.

Üritused

Aeg Kellele Koht Üritus Vastutaja
21. veebruar 12.00 3.-12. klassid Pallihall EV aktus Kriste Kald

2. märts

1.-5. klassid   e-õppepäev Anne Kloren

6. märts

10.00-15.00

4.-5. klasside esindus Keila Kool Harjumaa matemaatikaolümpiaad

Marge Kalapüüdja

Kristin Uuemäe

16.-20. märts 1.-5. klassid   Teemanädal Anne Kloren

16. märts

9.00-9.45

 

9.55-10.40

 

3.bcdv klassid

3.aeg klassid

Raamatukogu Teemanädala üritus: kohtumine muusiku ja näitlejaga Maili Metssalu - lood rahvajutu aasta valguses Anne Kloren

16. märts

10.00-10.40

1. klassid Aula Teemanädala üritus: teatrietendus "Näed, see seal" (Lepatriinu Teater) Anne Kloren

17. märts

9.55-10.40

2.a klass

2.d klass

2.e klass

Raamatukogu Teemanädala üritus: kohtumine lastekirjaniku ja raamatuillustraatoriga Piret Räni Anne Kloren

17. märts

11.10-11.55

2.b klass

2.c klass

2.v klass

Raamatukogu Teemanädala üritus: kohtumine lastekirjaniku ja raamatuillustraatoriga Piret Räni Anne Kloren

17. märts

12.05-12.50

4. klassid Aula Teemanädala üritus: kohtumine lastekirjanikuga Ilmar Tomusk Anne Kloren

19. märts

12.05-12.50

5. klassid Aula Teemanädala üritus: kohtumine kirjanikuga Kristi Piiper Anne Kloren
26. märts 13.00 4.-5. klassid Aula Seminar "Kuidas saada Youtuberiks" Kriste Kald
30. märts 11.15 1.-12.kl  Aula Kooli lauluvõistlus

Katrin Betlem

Kriste Kald

7. mai

9.00-10.30

5. klassid Aula Õpilaskonverents

Mari Freimann

Pille Raudam

 

Väljasõidud

Aeg Kellele Koht Üritus ja eesmärk Vastutaja

20. veebruar

9.15-12.40

3.c klass Ülemiste Apollo Kino Film "Sipsik": Eesti lastekirjanduse klassika põhjal loodud filmi vaatamine, arutelu Triin Tammistu

4. märts

8.00-14.00

2.b klass

2.v klass

Altja matkarada Matkapäev: looduse mitmekesisuse märkamine, lihtsate mõõtmiste teostamine, liikumise väärtustamine

Biby Lilander

Carolin Kaubi

4. märts

9.00-15.00

4.c Pernova Loodusmaja Õppeprogramm "Mikroskoop ja rakk": loodusõpetuse teemade kinnistamine (JG Vilistlaskogu poolt toetatud projekt) Kristin Uuemäe

4. märts

10.00-13.00

1.a klass NUKU teater Etendus "Miisu": teatris käitumise õppimine, etenduse sisu arutelu Merke Kalinin

6. märts

9.00-13.50

4.g klass Apollo Solarise kino Tutvumine Apollo Solarise kino ruumidega, filmi "Sipsik" vaatamine": õppida arutlema filmi põhjal Triin Kütt

11. märts

9.00-15.30

4.e klass Pernova Loodusmaja Õppeprogramm "Mikroskoop ja rakk": loodusõpetuse teemade kinnistamine (JG Vilistlaskogu poolt toetatud projekt) Siiri Joamets

13. märts

10.00-12.45

4.c klass Tallinn Teatrietendus "Canterville kummitus": maaimakirjandusega tutvumine läbi näitekunsti Kristin Uuemäe

20. märts

10.00-15.00

5.d klass NUKU teater Teatrisse!: koostööoskuse arendamine

Erika Piirmets

Liis Tagel

21. veebruar

9.00-14.00

5.-6.v Ülemiste Kino Kino ühiskülastus: erinevate maade, sealse taimestiku ja loomastiku tundma õppimine Ene Nurmsoo

24. märts

9.00-12.00

1.b klass Tallinn Eesti Loodusmuuseumi külastus: loodusõpetuse tundides õpitu kinnistamine Eleri Viikmäe

25. märts

9.00-15.00

4.d klass Pernova Loodusmaja Õppeprogramm "Mikroskoop ja rakk": loodusõpetuse teemade kinnistamine (JG Vilistlaskogu poolt toetatud projekt) Marge Kalapüüdja

1. aprill

8.45-15.15

4.b klass Pernova Loodusmaja Õppeprogramm "Mikroskoop ja rakk": loodusõpetuse teemade kinnistamine (JG Vilistlaskogu poolt toetatud projekt) Külli Liiv

8. aprill

9.00-15.15

4.a klass Pernova Loodusmaja Õppeprogramm "Mikroskoop ja rakk": loodusõpetuse teemade kinnistamine (JG Vilistlaskogu poolt toetatud projekt) Riina Remmel

27. aprill

10.30-13.30

3.a klass Teater Estonia Õppekavast tulenev õppekäik:"Orkestrimäng"

Katrin Betlem

Terje Papp