II trimestri info

Üldinfo

Kokkuvõtvad sõnalised hinnangud (1. klassid, I kooliastme väikeklassid) - 25. jaanuar 2019

Kodutööde vaba nädal 1.-5. klassides:

18.-22. veebruar 2019.

Järgmine koolivaheaeg:

25. veebruar - 3. märts

Jalgratturi koolitus - alates 15. jaanuarist toimuvad teisipäeviti 3. klassides teooriatunnid (läbiviijaks MTÜ Liikluskasvatus koolitajad):

1. tund - 3.e klassis (A264) ja 3.g klassis (Õ417);

2. tund - 3.a klassis (A348) ja 3.d klassis (A426);

3. tund - 3.b klassis (A347) ja 3.c klassis (Õ214).

Õpilaskonverentsid

Selle õppeaasta 1.-5. klasside õpilaskonverentside kodulooliseks teemaks on "Naer on terviseks".

Sportlikud vahetunnid iga koolipäeva esimesel vahetunnil võimlas:

Esmaspäeviti 1. klassid.

Teisipäeviti 2. klassid.

Kolmapäeviti 3. klassid.

Neljapäeviti 4. klassid.

Reedeti 5. klassid.

 

Väljasõidud

Aeg Kellele Koht Üritus ja eesmärk Vastutaja

18. jaanuar

11.45-15.00

5. klasside esindus Aruküla Põhikool Võistlus "Spelling Bee 2019" Elisa Rannala

18. jaanuar

11.30-13.15

2.c klass Eesti Lastekirjanduse Keskus Teematund "Muinasjututund": muinasjutu mõiste teadvustamine; jutuvestmise harjutamine; muinasloo lavastamine ja esitamine Triin Tammistu

22. jaanuar

10.00-16.00

2.-4. klasside esindus Loksa Gümnaasium Maakondlik joonistuspäev 2.-4. klasside poistele: õpilaste loovuse arengu toetamine

Karin Kask

Triin Tammistu

23. jaanuar

10.00-15.30

2.d klass

Rakvere,

Politseimuuseum

Spioonid ja salakuulajad: tõendupõhiste materjalide tundma õppimine, tegude ja karistuse vahelise seose üle arutlemine Heidy Siirak

23. jaanuar

11.20-13.30

1.b klass

1.v klass

Rae Kultuurikeskus Etendus "Põrsas Desmond ja Sookolli lõks": teatrielamuse kogemine, sisu edasiandmise oskuse arendamine

Eleri Troska

Carolin Kaubi

23. jaanuar

19.00-21.15

5.a klass Rae Kultuurikeskus Rakvere Teatri etendus "Paunvere poiste igavene kevad": etenduse analüüs, retsensiooni kirjutamine Linda Pihu

24. jaanuar

8.05-13.25

3.g klass Adamson-Ericu Muuseum, Bastioni käigud Teematund: "Kõnelused kunstist" ja ekskursioon: vaatlus-, mõtlemis- ja vestlusoskuse arendamine; Eesti ajalooga tutvumine Triin Kütt

29. jaanuar

10.00-15.00

5.e klass NUKU Teater Timm Thaler ehk müüdud naer + majaekskursioon: Merke Kalinin

31. jaanuar

9.00-13.00

5.b klass Škoda Jäähall Uisutamine: klassisiseste suhete tugevdamine, liikumisharjumuse toetamine Eleri Viikmäe

5. veebruar

8.30-15.30

4.c klass

4.g klass

Tallinna vanalinn Koolipäev "Vanalinna salaselts": teadmiste omandamine lõimitult (ajaloo, teatri, muusika, inimeseõpetuse valdkonnad)

Pille Raudam

Mari Freimann

7. veebruar

11.30-15.30

3. klasside esindus Saue Gümnaasium Harjumaa 3. klasside õpioskuste ainepäev Rita Jõemets

8. veebr

9.30-13.00

5.b klass Klaasistuudio Tallinnas Klaasist meisterdamine: uute tehnikate õppimine Eleri Viikmäe

11. veebruar

10.45-14.00

2.b klass Teater Estonia Haridusprogramm "Orkestrimäng" ja ekskursioon teatrimajas: tutvumine tööga teatris, tutvumine erinevate orkestripillidega Mirje Hagur

12. veebruar

11.15-14.00

2.e klass

Maarjamäe loss

Pirita tee 56

Tallinn

Haridusprogramm "Mina ja minu unistuste riik": teadmiste omandamine Eesti Vabariigi ajaloo ja hetkeseisu kohta; kujutluspildi loomine meie riigi tulevikust Monika Piil

13. veebruar

9.15-12.30

3.c klass KUMU Konrad Mägi muuseumitund: tutvumine maastikumaali, värvusõpetuse ja erinevate maalimisvõtetega läbi mänguliste tegevuste Kristin Uuemäe

13. veebruar

9.15-12.30

1.b klass

1.v klass

KUMU Haridusprogramm "Võlujälg": Eesti kunsti klassikaga tutvumine, õpitud kodu- ja metsloomade ning müütiliste loomade piltide vaatlemine, arutlemine loomade rollist inimese elus

Eleri Troska

Carolin Kaubi

21. veebruar

8.00-18.00

4.e klass Otepää Talverõõmude päev Winterplace'is: osalemine loodusõpetuse programmis "Loomade elu talvel" Rita Jõemets

5. märts

10.00-16.00

4.g klass

4.-5.v klass

Pärnu Pernova Loodusmaja Õppeprogramm "Mikroskoop ja rakk": mikroskoobi ehituse tundma õppimine, teadmiste kinnistamine rakkudest, õpipädevuse areng

Mari Freimann

Anu Grents

6. märts

10.00-16.00

4.b klass Pärnu Pernova Loodusmaja Õppeprogramm "Mikroskoop ja rakk": erinevate rakkude vaatlemine ja võrdlemine, rühmatöö käigus suhtluspädevuse ja õpipädevuse arendamine Liidi Mehide

27. märts

10.00-15.30

4.a klass Pärnu Pernova Loodusmaja Õppeprogramm "Mikroskoop ja rakk": erinevate rakkude vaatlemine ja võrdlemine, õpitulemuste kinnistamine Sandra Taimre

Üritused

Aeg Kellele Koht Üritus Vastutaja

15. jaanuar

9.30-11.30

4.-5. klassid

Igast klassist 4 esindajat

Gümnaasiumi auditoorium Koolisisene matemaatikaolümpiaad Anne Kloren

18. jaanuar

16.00-19.00

Maleklassid (registreerimise alusel) Aula Malepere võistlus Tiina Raud

22. jaanuar

9.00

9.55

11.15

 

3.d klass

3.e klass

3.g klass

Jüri Raamatukogu Kohtumine Pimedate Raamatukogu töötaja Priit Kasepaluga Anne Kloren

23. jaanuar

9.00

9.55

11.15

 

3.a klass

3.b klass

3.c klass

Jüri Raamatukogu Kohtumine Pimedate Raamatukogu töötaja Priit Kasepaluga Anne Kloren

24. jaanuar

12.10

Erasmus+ keskkonnahariduse  projektiga liitunud klassid Aula Plastikpakendite kogumine: 21.-23. jaanuaril koguvad lapsed kodus plastikpakendeid ja toovad 24. jaanuaril kooli Kristi Vimberg

5. veebruar

9.00-10.40

3. klassid Aula Õpilaskonverents Liis Soppe
6. veebruar 3.g klass Õ417 Teemapäev: turvalise interneti päev Triin Kütt

7. veebruar

9.00-10.40

5. klassid Aula Õpilaskonverents Sigre Leht

8. veebruar

9.00-10.40

4. klassid Aula Õpilaskonverents Rita Jõemets
21. veebruar kell 12 1.-2. klassid Pallihall Ball Linda Pihu, Ida Isabel Kert
21. veebruar kell 18 Huvilised Ujula

Ujumisteatevõistlus KOOL vs VILISTLASED.

Kooli meeskonna komplekteerib spordijuht Üllar Kerde

Vilistlaskogu
22. veebruar kell 12 3.-12.klassid Pallihall Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine Ida Isabel Kert
11.-15. märts 1.-5. klassid Koduklassid Emakeelepäev: etteütluste kirjutamine Klassiõpetajad
15. mai Kogu koolipere Pallihall Kevadkontsert tänupäev Maria Tiro, Ida Isabel Kert
16.mai 3.-5. klassid Pallihall Kevadball Helen Lagle, Ida Isabel Kert