II-III trimestri info

Üldinfo

Järgmine koolivaheaeg:

22. - 28. aprill

Jalgratturi koolitus - alates 15. jaanuarist toimuvad teisipäeviti 3. klassides teooriatunnid (läbiviijaks MTÜ Liikluskasvatus koolitajad):

1. tund - 3.e klassis (A264) ja 3.g klassis (Õ417);

2. tund - 3.a klassis (A348) ja 3.d klassis (A426);

3. tund - 3.b klassis (A347) ja 3.c klassis (Õ214).

Sportlikud vahetunnid iga koolipäeva esimesel vahetunnil võimlas:

  • esmaspäeviti 1. klassid;
  • teisipäeviti 2. klassid;
  • kolmapäeviti 3. klassid;
  • neljapäeviti 4. klassid;
  • reedeti 5. klassid.

 

Väljasõidud

Aeg Kellele Koht Üritus ja eesmärk Vastutaja

25. märts

10.10-13.00

5.a klass Estonia Teater Hariduprojekt "Ka ooper kõlab tuttavalt": õppekavast tulenev õppekäik

Katrin Betlem

Linda Pihu

26. märts

10.00-15.30

4.d klass Pärnu Pernova Loodusmaja Õppeprogramm "Mikroskoop ja rakk": erinevate rakkude vaatlemine ja võrdlemine, õpitulemuste kinnistamine Tiina Soans

27. märts

10.00-15.30

4.a klass Pärnu Pernova Loodusmaja Õppeprogramm "Mikroskoop ja rakk": erinevate rakkude vaatlemine ja võrdlemine, õpitulemuste kinnistamine Sandra Taimre

2. aprill

10.30-12.30

2.b klass Kadrioru Kunstimuuseum Haridusprogramm "Kunstiga kiusamise vastu": kiusamise teema lahendamine läbi kunsti Mirje Hagur

3. aprill

10.15-13.15

2.e klass Kino Artis Film "Taiki": vaadatud filmi analüüsimise õppimine, visuaalkunstis detailide märkamine Monika Piil

4. aprill

8.10-17.30

4.d klass Tartu Ettevõtlusküla ja Ahhaa Keskus: Ettevõtlikkuspädevuse arendamine, teaduse ja tehnoloogia saavutustega tutvumine mänguliselt Tiina Soans

4. aprill

9.15-12.00

2.a klass

2.b klass

Kino Artis Loodusfilm "Väikese põhjapõdra Ailo suur seiklus": tundra elustiku tundma õppimine

Terje Papp

Mirje Hagur

10. aprill

11.10-13.45

3.e klass Päästeameti Põhja päästekeskuse Assaku päästekomando Õppeprogramm "Tean tulest": õpilane teab erinevaid ohuolukordi ja oskab vastavalt käituda, saab teavet päästjate tööst Liis Soppe

11. aprill

12.00-16.00

4.c klass

4.g klass

Ämari Lennubaas Õppekäik: õhujõudude tegevusest ülevaate saamine, erineva tehnikaga tutvumine

Pille Raudam

Mari Freimann

14.-16. aprill

4.-5.v klass Stockholm Õppeekskursioon: koostöö tihendamine õpilaste ja nende vanematega, õpilaste sotsiaalsete oskuste arendamine Anu Grents

16. aprill

8.05-18.00

3.-5. klasside Tarkade Klubi ja teadusringid ERM Õpilaste teadusfestival

Rita Jõemets

Margit Rohusaar

Pille Raudam

16. aprill

10.15-14.00

2.e klass Nukuteater Teatrietendus "Momo": etenduse analüüsimise õppimine Monika Piil

17. aprill

9.30-12.30

3.c klass

 

Assaku Päästekomando Õpituba tuleohutusalaste teadmiste omandamiseks: tuleohutusalaste teadmiste kinnistamine, päästeametnike tööga tutvumine Kristin Uuemäe

24. mai

8.00-17.00

3.c klass Palamuse Päev Tootsi-aegset koolielamust: vana aja koolilaste koolipäeva kogemine läbi praktiliste tegevuste Kristin Uuemäe

31. mai

8.35-15.50

2.c klass Kiviõli Õppeaasta lõpuüritus Kiviõli Seikluskeskuses: klassisiseste suhete tugevdamine Triin Tammistu

4. juuni

10.00-14.00

4.b klass Tallinn Sportlik päev Kuulsaali bowlingus: klassisiseste suhete parandamine Liidi Mehide

5. juuni

10.00-14.00

4.b klass Eesti Tervishoiu Muuseum Haridusprogramm "Minu muutuv mina": loodusõpetuse teema "Inimene" õpitulemuste kinnistamine Liidi Mehide
5.-6. juuni 5.b klass Toosikannu Puhkekeskus Klassi õppeaastat lõpetav üritus: klassisiseste suhete tugevdamine. Eleri Viikmäe

10. juuni

8.00-18.00

4.b klass Prangli saar Klassiekskursioon: õppeaasta lõpetamine hariva programmiga, klassisiseste suhete parandamine Liidi Mehide

Üritused

Aeg Kellele Koht Üritus Vastutaja

27. märts

9.00

9.55

11.15

 

1. klassid

2. klassid

3. klassid

Aula Etluskonkurss

 

Anne Kloren

Monika Piil

Triin Kütt

28. märts

12.10

4. klassid Gümnaasiumi auditoorium Etluskonkurss Rita Jõemets

28. märts

8.15

9.00

9.55

10.50

 

1.-2. klassid

3. klassid

4. klassid

5. klassid

Aula Teatripäev Ingrid Mikk

29. märts

13.00-15.15

4. klasside esindus Aula Harjumaa kooli 4. klasside kirjanduspäev Terje Papp

5. aprill

8.00-13.00

1.-5. klasside võistlejad Aula Kevadturniir males Tiina Raud

8. aprill

11.00

1.-12. klassid Aula Lauluvõistlus Muusikaõpetajad
15. - 18. aprill Koolipere   Südamenädal Tervisenõukogu

15. aprill

9.55-10.40

1. klassid Aula Õpilaskonverents Eleri Troska

17. aprill

9.00-10.30

2. klassid Aula Õpilaskonverents Heidy Siirak

8. mai

9.55

3. klassid Koduklassid

Üleriigiline tasemetöö: eesti keel

Anne Kloren
14.-16. mai 5. klassid Ing keele klassiruumid Iseseisev töö: Mida olen õppinud inglise keeles? Anne Kloren

15. mai

9.55

3. klassid Koduklassid Üleriigiline tasemetöö: matemaatika Anne Kloren
15. mai Kogu koolipere Pallihall

Kevadkontsert

Tänupäev

Maria Tiro, Ida Isabel Kert
16.mai 3.-5. klassid Pallihall Kevadball Helen Lagle, Ida Isabel Kert
23.mai 1.-5. klassid Aula Mini-Playbox Ida Isabel Kert