Hoolekogu ettekanne lastevanemate üldkoosolekul 08.09.2016