Gümnaasiumiastme töövihikud

10. klass

Nimetus

Hind (€)

Bioloogia töövihik I osa

4,95

Bioloogia töövihik II osa

4,95

Inglise keel Solution Intermediate

9,95

Saksa keel Ausblick

11,85

Vene keel День за днём 10. klass

5

Praktiline eesti keel, I vihik

3,2

Praktiline eesti keel, II vihik

3,2

Keemia. Keemia alused

4,9

Keemia. Anorgaanilised ained

4,9

KOKKU

52,9

 

11. klass

Nimetus

Hind (€)

Bioloogia töövihik III osa

4,95

Inglise keel Solution Upper-intermediate

9,95

Vene keel День за днём 11. klass

5

Praktiline eesti keel, I vihik

3,2

Praktiline eesti keel, II vihik

3,2

Keemia. Orgaanilised ained

4,9

KOKKU

31,2

 

12. klass

Nimetus

Hind (€)

Inglise keel Solution Advanced

9,95

Inglise keel День за днём 12. klass

5

Praktiline eesti keel, I vihik

3,4

Praktiline eesti keel, II vihik

3,4

KOKKU

21,75