Eesti Vabariik 100 juubelikingitus

Harju Maavalitsus kuulutab Eesti Vabariik 100 juubelikingina välja laste ja noorte loomingulise konkursi “Minu Eesti 100 aasta pärast”

 

Harju Maavalitsus algatas koostöös Soome Vabariigi Satakunta maakonnaga oma riikide juubelite tähistamiseks kahe riigi ühise kingiidee. Soome Vabariik tähistab oma juubelit 2017. aastal, Eesti Vabariik 100 juubeliperiood on ajavahemikus 08.04.2017- 02.02.2020. Soome100 tähistamises juhib Satakunta maakond üleriigilist laste ja noorte loomingulist konkurssi „Visioon Soomest 100 aasta pärast – noorte uus iseseisvusdeklaratsioon“. Eestis korraldatakse sarnane üleriigiline loominguline konkurss „Minu Eesti 100 aasta pärast“.

 

Konkursi eesmärk on innustada kahe naaberriigi lapsi ja noori mõtlema ning arutlema oma riigi tuleviku teemadel, aidata kaasa mõlema riigi sõprusmaakondade laste ja noorte isamaalise maailmavaate kujundamisele ning oma kodu ja kodutunde väärtustamisele.

 

Konkursist on oodatud osa võtma kõikide Eesti maakondade, sh eraldi arvestuses Tallinna ja Tartu üldhariduskoolide õpilased. Töid hinnatakse neljas vanuserühmas: 1.-3. klass, 4.-6. klass, 7.-9. klass ning 10.-12 klass.

 

Konkursile on oodatud loomingulised tööd viies erinevas kunstiliigis. Nendeks on kirjanduslik looming, kujutav kunst, fotograafia, videokunst ning käsitöö ja tehnoloogia töö.

 

Üleriigilisele komisjonile laekunud töödest valitakse välja kokku 60 parimat. Parimad tööd avalikustatakse 04.12.2017 üheaegselt Eestis ja Soomes. Eesti võidutöid esitletakse 2018. aastal vabariigi aastapäeva tähistamiseks korraldataval tunnustussündmusel.

 

Konkurss viiakse läbi koostöös Harju Maavalitsuse, Eesti Hariduskorralduse Nõukoja, Soome Instituudi, Tallinna Ülikooli, Eesti Tööõpetajate Seltsi, Eesti Käsitööõpetajate Selts Aita, Eesti Kunstihariduse Ühingu, Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi, Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsiga.

Lisaks on koostööpartnerid Harjumaal veel Harjumaa Omavalitsuste Liit, Harju Koolijuhtide Ühendus, Harjumaa kunstiõpetajate ainesektsioon, Harjumaa ajalooõpetajate ainesektsioon, Harjumaa emakeeleõpetajate ainesektsioon, Harjumaa käsitööõpetajate ainesektsioon ning Harjumaa tööõpetuseõpetajate ainesektsioon.

 

Üleriigiline konkursi juhend on saadaval http://harju.maavalitsus.ee/minu-eesti-100-aasta-parast

Lisainfo:

Riin Kivinurm

Kultuurinõunik

Harju Maavalitsus

Tel 6118752 ; 5261624

riin.kivinurm@harju.maavalitsus.ee