Education+

2015 - 2018 osaleb Jüri Gümnaasium rahvusvahelises projektis, mis kannab nime Education+.

Meie partneriteks on koolid Sloveeniast, Bulgaariast ja Itaaliast.

Projektitegevustes osalevad õpilased ja õpetajad III kooliastmest.

Projektil on positiivne mõju nii otseselt kui kaudselt projekti kaasatud  inimestele

 • Arendatud on lugemisoskust, eriline rõhk on funktsionaalsel lugemisoskusel;
 • Suurenenud on initsiatiiv ja ettevõtlikkus;

 • Arenenud on digipädevus;

 • Laienenud on teadlikkus ja arusaamad sotsiaal-kultuurilistest ja keelelistest erinevustest;

 • Suurenenud aktiivsus kodaniku-, ühiskonna- ja humanitaartegevustes;

 • Suurenenud kompetentsused võõrkeeltes;

 • Positiivsem suhtumine Euroopa kondalikkuse ja väärtuste suhtes;

 • Laienenud teadlikkus erinevate Euroopa riikide haridussüsteemide praktikate, poliitika ja süsteemide osas;

 • Laienenud teadlikkus formaalse ja mitte-formaalse hariduse omavahelisest sidususest;

 • Arenenud on koostöö innovatsiooni ja heade praktikate osas;

 • Suurenenud on võimalused profesionaalseks arenguks;

 • Arenenud on juhtimisoskused;

 • Suurenenud on motivatsioon ja rahulolu igapäevatööga.

Projekti kodulehekülg Education+

Erasmus+ kohtumine Jüri Gümnaasiumis 9.-14. novembril 

Erasmus+ kohtumine Itaalias 9.-14.aprillil 2016

Erasmus+ laager Sloveenias 24.september - 1.oktoober 2016

Erasmus+ kohtumine Jüri Gümnaasiumis 20.-26.märtsil 2017

Erasmus+ laager Bulgaarias 8.-14. oktoober 2017