Aktused

Esimese koolipäeva aktused:

 • 1. klasside aktus 
 • 2.-3. klasside aktus
 • 4.-6. klasside aktus
 • 7.-9. klasside aktus
 • 10.-12. klasside aktus

Näidiskava 1. klasside aktusel

 • 1. ja 12.kl kogunemine algkooli majas

 • 1. klassid sisenevad koos 12. klassigaa aulasse

 • Eesti hümn                                                                    

 • direktori sõnavõtt                                                                   

 • vallapoolne sõnavõtt    

 • lasteaedade tervitus

 • Rae Huvialakooli direktori tervitus      

 • direktori käskkirja ette lugemine, aabitsate ja mütside kätteandmine, valla kingitused

 • kooli laul

 • esimene koolikell

Näidiskava 2.-9. klasside aktusel aktustel:

 • EV hümn                                

 • direktori tervitus; uute õpetajate tutvustus

 • õpilaste esinemised

 • Rae Huvialakooli direktori  tervitus

 • kooli laul

Eesti Vabariigi aastapäeva aktused

Aktused toimuvad kooli aulas:

 • 1. klassid

 • 2. klassid

 • 3.-4. klassid

 • 5.-6. klassid

 • 7.-9. klassid

 • 10.-12. klassid

Näidiskava EV aktusel:

 • Eesti hümn

 • sissejuhatus aktusesse

 • päevakohane sõnavõtt

 • õpilaste esitlused, sõnavõtud

 • huviringide esinemisedringide esinemised
   

Lõpuaktused - 9. kl ja 12. kl

Klassijuhatajaid puudutav info:

 • kutsed (kutsete kujundamine, kutsed mai lõpus laiali saata). Õpetajad/koolipersonal (omal valikul saata kutseid personaalselt): 1. klassi õpetajad, endised klassijuhatajad/õpetajad, lasteaiaõpetajad, toetajad/abilised ja kellega klass ise kokku puutunud aastate jooksul. Osa kutseid saadab kool (samal blanketil): Rae valla vallavanem, abivallavanem haridusküsimustes, Rae valla kultuuri- ja haridusameti juhataja, Harju Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja (ainult 12.kl), vilistlaskogu esimees, hoolekogu esimees, ÕE president.

 • sõnavõtud aktusel: pikkus 3-5 minutit, vajalik eelnev kokkulepe

 • klassijuhataja sõnavõtt aktusel: annab lapsevanematele soovi korral kooli tänukirja (näiteks: hea koostöö eest) ning lilleõie(kooli poolt). Täpsustada eelnevalt juhtkonnaga, kellele plaan tänukiri anda (sest heade tulemustega laste vanematele antakse tunnistuste andmise ajal samuti tänukirju)

 • klassijuhatajatel kooskõlastada ja huvijuhile teada anda lõpetajatepoolne kõnepidaja (võib ka lisada muusikapala/laulu), lastevanematepoolne kõnepidaja. Juhul kui aktusele järgneb bankett, kutsub lapsevanem ka ise lõpetajaid, õpetajaid, lapsevanemaid oma kõnes banketile

  • Soovituslik: kõne alustamine: „Austatud vallavanem (kui on kohal), austatud koolidirektor, austatud õpetajad, austatud lõpetajad, austatud lapsevanemad ja külalised! …..” (sellisel pöördumisel on oluline jälgida nimetamise hierarhiat). Kõne lõpetamine: „Tänan teid!”

 • lõpupildid: grupipildid - kaks võtet- klass ja üldpilt (kõik lõpetajad ja õpetajad), üks pilt kooli poolt lõpetajatele kingituseks.

Lõpuaktuse näidiskava:

 • lõpetajad tulevad saali (kõigepealt täituvad esimesed read, seistakse kuni kõikide lõpetajate saabumiseni kohtadele)

 • Eesti hümn        

 • teadustajad alustavad päevakohase sõnavõtuga                                           

 • direktori sõnavõtt                                                       

 • vallavanema sõnavõtt                                                                                                                                              

 • direktori käskkirja ette lugemine ja lõputunnistuste kätteandmine                                                                   

 • klassijuhatajate sõnavõtt                                             

 • lõpetajate sõnavõtt                                                                

 • lapsevanema sõnavõtt 

 • vilistlaskogu esimehe sõnavõtt

 • kooli laul

 • aulast lahkumine

 • lõpetajate õnnitlemine                                    

 • pildistamine                 

 • bankett