Aktused

Aktused

Esimese koolipäeva aktused:

 • 1. klasside aktus
 • 2.-3. klasside aktus
 • 4.-6. klasside aktus
 • 7.-9. klasside aktus
 • 10.-12. klasside aktus

Näidiskava 1. klasside aktusel

 • 1. ja 12.kl kogunemine algkooli majas
 • 1. klassid sisenevad koos 12. klassigaa aulasse
 • Eesti hümn                                                                    
 • direktori sõnavõtt                                                                   
 • vallapoolne sõnavõtt    
 • lasteaedade tervitus
 • Rae Huvialakooli direktori tervitus      
 • direktori käskkirja ette lugemine, aabitsate ja mütside kätteandmine, valla kingitused
 • kooli laul
 • esimene koolikell

Näidiskava 2.-9. klasside aktusel aktustel:

 • EV hümn                                
 • direktori tervitus; uute õpetajate tutvustus
 • õpilaste esinemised
 • Rae Huvialakooli direktori  tervitus
 • kooli laul

 

Eesti Vabariigi aastapäeva aktused

Aktused toimuvad kooli aulas:

 • 1. klassid
 • 2. klassid
 • 3.-4. klassid
 • 5.-6. klassid
 • 7.-9. klassid
 • 10.-12. klassid

näidiskava EV aktusel:

 • Eesti hümn
 • sissejuhatus aktusesse
 • päevakohane sõnavõtt
 • õpilaste esitlused, sõnavõtud
 • huviringide esinemisedringide esinemised
 • Lõpuaktused - 9. kl ja 12. kl

 Klassijuhatajaid puudutav info:

 

kutsed (kutsete kujundamine, kutsed mai lõpus laiali saata). Õpetajad/koolipersonal (omal valikul saata kutseid personaalselt): 1. klassi õpetajad, endised klassijuhatajad/õpetajad, lasteaiaõpetajad, toetajad/abilised ja kellega klass ise kokku puutunud aastate jooksul. Osa kutseid saadab kool (samal blanketil): Rae valla vallavanem, abivallavanem haridusküsimustes, Rae valla kultuuri- ja haridusameti juhataja, Harju Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja (ainult 12.kl), vilistlaskogu esimees, hoolekogu esimees, ÕE president.

 

 

sõnavõtud aktusel: pikkus 3-5 minutit, vajalik eelnev kokkulepe

 

 

klassijuhataja sõnavõtt aktusel: annab lapsevanematele soovi korral kooli tänukirja (näiteks: hea koostöö eest) ning lilleõie(kooli poolt). Täpsustada eelnevalt juhtkonnaga, kellele plaan tänukiri anda (sest heade tulemustega laste vanematele antakse tunnistuste andmise ajal samuti tänukirju)

 

 

klassijuhatajatel kooskõlastada ja huvijuhile teada anda lõpetajatepoolne kõnepidaja (võib ka lisada muusikapala/laulu), lastevanematepoolne kõnepidaja. Juhul kui aktusele järgneb bankett, kutsub lapsevanem ka ise lõpetajaid, õpetajaid, lapsevanemaid oma kõnes banketile

 

 • Soovituslik: kõne alustamine: „Austatud vallavanem (kui on kohal), austatud koolidirektor, austatud õpetajad, austatud lõpetajad, austatud lapsevanemad ja külalised! …..” (sellisel pöördumisel on oluline jälgida nimetamise hierarhiat). Kõne lõpetamine: „Tänan teid!”

 

 

 

Lõpuaktuse näidiskava:

 • lõpetajad tulevad saali (kõigepealt täituvad esimesed read, seistakse kuni kõikide lõpetajate saabumiseni kohtadele)
 • Eesti hümn        
 • teadustajad alustavad päevakohase sõnavõtuga                                           
 • direktori sõnavõtt                                                       
 • vallavanema sõnavõtt                                                                                                                                              
 • direktori käskkirja ette lugemine ja lõputunnistuste kätteandmine                                                                   
 • klassijuhatajate sõnavõtt                                             
 • lõpetajate sõnavõtt                                                                
 • lapsevanema sõnavõtt 
 • vilistlaskogu esimehe sõnavõtt
 • kooli laul
 • aulast lahkumine
 • lõpetajate õnnitlemine                                    
 • pildistamine                 
 • bankettlõpetajad tulevad saali (kõigepealt täituvad esimesed read, seistakse kuni kõikide lõpetajate saabumiseni kohtadele)
 • Eesti hümn        
 • teadustajad alustavad päevakohase sõnavõtuga                                           
 • direktori sõnavõtt                                                       
 • vallavanema sõnavõtt                                                                                                                                              
 • direktori käskkirja ette lugemine ja lõputunnistuste kätteandmine                                                                   
 • klassijuhatajate sõnavõtt                                             
 • lõpetajate sõnavõtt                                                                
 • lapsevanema sõnavõtt 
 • vilistlaskogu esimehe sõnavõtt
 • kooli laul
 • aulast lahkumine
 • lõpetajate õnnitlemine                                    
 • pildistamine                 
 • bankett