1.-5. klasside teemapäev

Teemapäev „Mereaasta“

 

21. oktoobril, selle õppeaasta esimese õppeperioodi viimasel koolipäeval, toimus Jüri Gümnaasiumi 1.-5. klassides õppepäev ühtse teemapäevana. Teemapäeva tegevused lähtusid merekultuuriaasta ideest.

Teemapäeva eesmärgiks oli teemapõhiselt tegelda erinevate õppeainete õpitulemuste saavutamisega. Läbi mereteema said õpilased teadmisi sellest, mida meri meile pakub ja mida inimesel merele anda on. Kogeti õppimist üksi ja rühmas, erinevates õppepaikades, erinevaid meeli kasutades.

Õpilaste arv, kes tegevustega seotud oli, oli üsna suur – umbes 600.

Sellisele grupile sihipäraste tegevuste koordineerimine sai teoks õpetajate suurepärasele koostööle.

Teemapäeva raames toimusid erinevad tegevused:

 • Filmide vaatamine („Kalapoeg Nemo“ ja film Läänemere kaitsest)
 • Joonistamine teemadel „Meri ja sport“, „Meri ja puhkus“, „Meri ja toit“, „Meri ja liiklus“, „Meri ja elu“, „Meri ja töö“, „Viikingid“.
 • Plakatite koostamine ja esitlemine teemadel „Meri kui elukeskkond“, „Toit, mida meri pakub“, „Liiklus, transport, mis merel liigub“, „Sport, puhkus, mida merel harrastada saab“, „Igapäevased tööd, mida merel tehakse (ametid, elukutsed).
 • Veeteemaliste mängude mängimine.
 • Töötubades osalemine: meremehesõlmed, näomaalingud, fotosein, kalad, piraadid, üksik saar.
 • Vetelpäästekoerte tööst teada saamine.
 • Esitluse kuulamine mereohutusest, merepääste toimimisest ja vabatahtlikust merepäästest.
 • Mereteemaliste mudelluuletuste kirjutamine.
 • Mereteemaliste mõistatuste lahendamise võistlus.
 • Mereteemaline QRkoodide jahtimine.
 • Osalemine Meremuuseumi õppeprogrammis „Muuseum kohvris“.

  Selle suurepärase õppepäeva õnnestumiseks tegid koostööd kõik klassiõpetajad, kes kaasasid oma klasside tugiõpilasi. Samuti oli oluline roll külalisesinejatel: vabatahtlik merepäästja Madis Rehepapp, Mereakadeemia tudeng Allan Ojasu, Meremuuseumi töötajad.

  Õpilased olid tagasisidet andes emotsionaalsed:

 • Meile meeldis vaala tööleht, see oli äge!
 • Meile meeldisid koerad!
 • Oli huvitav ja äge!
 • Plakateid teha oli vahva!
 • Tahame veel teemapäevi, näiteks tehnika teemapäev, looma teemapäev, kaisuka teemapäev, õueteemapäev